1. Pořadatel

Pořadatelem soutěže je Metalcom Kutná Hora a.s.

Veškeré dotazy a připomínky k soutěži můžete zasílat na e-mail: soutez@sroubroku.cz.

2. Termín trvání soutěže

Soutěž ŠROUB ROKU 2017 probíhá od 22. 2. 2017 do 10. 12. 2017 na internetových stránkách www.sroubroku.cz.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může účastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let, která splní všechny níže uvedené podmínky.

4. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle fotografii nebo výkres se stručným popisem prostřednictvím formuláře na stránkách (v sekci - Chci soutěžit). Do formuláře vyplní své jméno a příjmení, emailovou adresu (nebude zveřejněno). Zaslaná fotografie musí být čitelná a splňovat téma soutěže. Fotografie které nesplňují zadání budou vyřazeny. Zasláním fotografie či výkresu autor souhlasí se zveřejněním na webu www.sroubroku.cz a www.facebook.com/metalcom.cz.

5. Zasláním fotografie účastník prohlašuje, že:

  • je autorem dané fotografie a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití v neomezeném rozsahu
  • osoby případně zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na internetovém portálu www.sroubroku.cz a www.facebook.com/metalcom.cz
  • na vložené fotografii neváznou práva třetí strany.

6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:

  • neodpovídají zadanému tématu
  • obsahují prvky násilí či erotické prvky, nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy
  • mohou poškodit dobré jméno společnosti Metalcom Kutná Hora a.s.
  • u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže rozhoduje pořadatel.

7. Vyhodnocení

Veřejné internetové hlasování na www.sroubroku.cz určí 10 zúčastněných příspěvků, ze kterých porota vybere 3 vítězné.

8. Oznámení a předání výhry

Výhry budou výhercům oznámeny pomocí e-mailu nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže.

Pořadatel a výherce se dohodnou na způsobu předání. Pokud výherce nebude reagovat na e-mail do 2 týdnů od oznámení o výhře, ztrácí na výhru nárok. Pokud ani jeden z výherců v daném časovém období nesplní dané požadavky, výhra propadá pořadateli.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zasláním fotografie do soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace v soutěži, vyhlášené na www.sroubroku.cz . Údaje jsou účastníkem poskytovány dobrovolně a svůj souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů písemně odvolat. Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na dobu 1 roku od poskytnutí souhlasu.